گزارش تصویری

برگزاری دوره‌های آموزشی کارگران و باغبانان
هدف از این دوره‌های آموزشی ارتقای مهارت و مبانی فنی در سطوح مختلف به منظور مدیریت آبیاری فضای سبز، آشنایی با مبانی فنی باغبانی و اصلاح الگوی کشت در فضای سبز است.

 

 

تصاویر
  • برگزاری دوره‌های آموزشی کارگران و باغبانان