اخبار

شنبه 03 شهریور 1397
تعداد بازدید: 1356
آگهی واگذاری عرصه جهت راه اندازی کالسکه رانی واقع در بوستان غدیر

آگهی واگذاری عرصه جهت راه اندازی کالسکه رانی واقع در بوستان غدیر

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم در نظر دارد تا نسبت به واگذاری عرصه جهت راه اندازی کالسکه رانی واقع در بوستان غدیر برای مدت یک سال، از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

 

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم
در نظر دارد تا نسبت به واگذاری عرصه جهت راه اندازی کالسکه رانی واقع در بوستان غدیر برای مدت یک سال، از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند پس از نشر آگهی به مدت 10 روز به استثنای ایام تعطیل، با در دست داشتن آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد درآمد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم واقع در خیابان آیت‌الله طالقانی، بوستان شهدای آذر مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند.
توضیحات:
*سازمان در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
*هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

 

تاریخ اعتبار تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه 14 شهریورماه 97

تصاویر
  • آگهی واگذاری عرصه جهت راه اندازی کالسکه رانی واقع در بوستان غدیر
Comments
ﺳﻪشنبه, 04 دی,1397
1
ﺳﻪشنبه, 04 دی,1397
1
ﺳﻪشنبه, 04 دی,1397
1
ﺳﻪشنبه, 04 دی,1397
1
نظرات

نام

ایمیل

وب سایت