گزارش تصویری

چند رسانه ای گزارش تصویری
جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز

 

جلسه شورای سازمان پارک ها و فصای سبز با حضور شهردار قم و سایر اعضا برگزار و بودجه سال 1400 به تصویب رسید.

تصاویر
 • جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز
 • جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز
 • جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز
 • جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز
 • جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز
 • جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز
 • جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز
 • جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز
 • جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز
 • جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز
 • جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز
 • جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز
 • جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز
 • جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز
 • جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز
درباره ما

با ما از طریق راه های ارتباطی زیر در تماس باشید. سوال‌ها، پیشنهادها و انتقادات شما برای ما مهم بوده و ما تمام تلاش خود را برای کمک به شما به کار می‌گیریم.

نقشه