گزارش تصویری

چند رسانه ای گزارش تصویری
بازدید معاون خدمات شهری شهرداری قم از بوستان‌های بانوان سطح شهر

 

معاون خدمات شهری شهرداری قم به همراه مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز از بوستان‌های بانوان سطح شهر بازدید کردند.

تصاویر
 • بازدید معاون خدمات شهری شهرداری قم از بوستان‌های بانوان سطح شهر
 • بازدید معاون خدمات شهری شهرداری قم از بوستان‌های بانوان سطح شهر
 • بازدید معاون خدمات شهری شهرداری قم از بوستان‌های بانوان سطح شهر
 • بازدید معاون خدمات شهری شهرداری قم از بوستان‌های بانوان سطح شهر
 • بازدید معاون خدمات شهری شهرداری قم از بوستان‌های بانوان سطح شهر
 • بازدید معاون خدمات شهری شهرداری قم از بوستان‌های بانوان سطح شهر
 • بازدید معاون خدمات شهری شهرداری قم از بوستان‌های بانوان سطح شهر
 • بازدید معاون خدمات شهری شهرداری قم از بوستان‌های بانوان سطح شهر
 • بازدید معاون خدمات شهری شهرداری قم از بوستان‌های بانوان سطح شهر
 • بازدید معاون خدمات شهری شهرداری قم از بوستان‌های بانوان سطح شهر
 • بازدید معاون خدمات شهری شهرداری قم از بوستان‌های بانوان سطح شهر
 • بازدید معاون خدمات شهری شهرداری قم از بوستان‌های بانوان سطح شهر
 • بازدید معاون خدمات شهری شهرداری قم از بوستان‌های بانوان سطح شهر
 • بازدید معاون خدمات شهری شهرداری قم از بوستان‌های بانوان سطح شهر
 • بازدید معاون خدمات شهری شهرداری قم از بوستان‌های بانوان سطح شهر
 • بازدید معاون خدمات شهری شهرداری قم از بوستان‌های بانوان سطح شهر
 • بازدید معاون خدمات شهری شهرداری قم از بوستان‌های بانوان سطح شهر
درباره ما

با ما از طریق راه های ارتباطی زیر در تماس باشید. سوال‌ها، پیشنهادها و انتقادات شما برای ما مهم بوده و ما تمام تلاش خود را برای کمک به شما به کار می‌گیریم.

نقشه