X

گزارش تصویری

چند رسانه ای گزارش تصویری
بهار شهر بهشت (گزارش چهارم)
تصاویری از زیبایی های فصل بهار در بوستان ها و معابر شهر قم

امسال  2میلیون و 500 هزار گلدان گل زینتی در فضای سبز شهری قم کاشته شده است. تصاویری ببینید از حاصل رنگارنگ تلاش بی وقفه باغبانان و کارشناسان حوزه فضای سبز شهر قم

تصاویر
 • بهار شهر بهشت (گزارش چهارم)
 • بهار شهر بهشت (گزارش چهارم)
 • بهار شهر بهشت (گزارش چهارم)
 • بهار شهر بهشت (گزارش چهارم)
 • بهار شهر بهشت (گزارش چهارم)
 • بهار شهر بهشت (گزارش چهارم)
 • بهار شهر بهشت (گزارش چهارم)
 • بهار شهر بهشت (گزارش چهارم)
 • بهار شهر بهشت (گزارش چهارم)
 • بهار شهر بهشت (گزارش چهارم)
 • بهار شهر بهشت (گزارش چهارم)
 • بهار شهر بهشت (گزارش چهارم)
 • بهار شهر بهشت (گزارش چهارم)
 • بهار شهر بهشت (گزارش چهارم)
 • بهار شهر بهشت (گزارش چهارم)
 • بهار شهر بهشت (گزارش چهارم)
 • بهار شهر بهشت (گزارش چهارم)
درباره ما

با ما از طریق راه های ارتباطی زیر در تماس باشید. سوال‌ها، پیشنهادها و انتقادات شما برای ما مهم بوده و ما تمام تلاش خود را برای کمک به شما به کار می‌گیریم.

 
نقشه