X

گزارش تصویری

چند رسانه ای گزارش تصویری
برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
سي و سومين نشست كميته تخصصي سيما و منظر و فضای سبز شهري كلان شهرهاي كشور با حضور مدیران مجمع شهرداران کلانشهرها، رؤسا و مدیران عامل سازمان‌های سیما، منظر و فضای سبز شهرداری‌های کشور در مشهد مقدس برگزار شد.

بازدید مدیران عامل از بوستان کشاورزی شهری ، تصفیه خانه پساب لوکال چهل بازه و  بیست و یکمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد از برنامه های جنبی این نشست بود. دبیرخانه دائمی کمیته سیما، منظر و فضای سبز کلان شهرهای کشور در شهر قم قرار دارد و پیام جوادیان مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم مدیریت این نشست را بر عهده داشت.

تصاویر
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
 • برگزاری نشست مدیران عامل سیما و منظر کلان شهرهای کشور
درباره ما

با ما از طریق راه های ارتباطی زیر در تماس باشید. سوال‌ها، پیشنهادها و انتقادات شما برای ما مهم بوده و ما تمام تلاش خود را برای کمک به شما به کار می‌گیریم.

 
نقشه