گزارش تصویری

چند رسانه ای گزارش تصویری
آموزش اصول صحیح قیم گذاری برای ۱۲۵ نفر از پرسنل فضای سبز

 

رئیس اداره نظارت سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با اشاره به ضرورت مقاوم سازی نهال‌های فضای سبز شهری گفت: آموزش اصول صحیح قیم گذاری برای ۱۲۵ نفر از پرسنل فضای سبز به همت سازمان پارک‌ها و فضای سبز برگزار شد.

تصاویر
 • آموزش اصول صحیح قیم گذاری برای ۱۲۵ نفر از پرسنل فضای سبز
 • آموزش اصول صحیح قیم گذاری برای ۱۲۵ نفر از پرسنل فضای سبز
 • آموزش اصول صحیح قیم گذاری برای ۱۲۵ نفر از پرسنل فضای سبز
 • آموزش اصول صحیح قیم گذاری برای ۱۲۵ نفر از پرسنل فضای سبز
 • آموزش اصول صحیح قیم گذاری برای ۱۲۵ نفر از پرسنل فضای سبز
 • آموزش اصول صحیح قیم گذاری برای ۱۲۵ نفر از پرسنل فضای سبز
 • آموزش اصول صحیح قیم گذاری برای ۱۲۵ نفر از پرسنل فضای سبز
 • آموزش اصول صحیح قیم گذاری برای ۱۲۵ نفر از پرسنل فضای سبز
 • آموزش اصول صحیح قیم گذاری برای ۱۲۵ نفر از پرسنل فضای سبز
 • آموزش اصول صحیح قیم گذاری برای ۱۲۵ نفر از پرسنل فضای سبز
 • آموزش اصول صحیح قیم گذاری برای ۱۲۵ نفر از پرسنل فضای سبز
 • آموزش اصول صحیح قیم گذاری برای ۱۲۵ نفر از پرسنل فضای سبز
 • آموزش اصول صحیح قیم گذاری برای ۱۲۵ نفر از پرسنل فضای سبز
 • آموزش اصول صحیح قیم گذاری برای ۱۲۵ نفر از پرسنل فضای سبز
 • آموزش اصول صحیح قیم گذاری برای ۱۲۵ نفر از پرسنل فضای سبز
درباره ما

با ما از طریق راه های ارتباطی زیر در تماس باشید. سوال‌ها، پیشنهادها و انتقادات شما برای ما مهم بوده و ما تمام تلاش خود را برای کمک به شما به کار می‌گیریم.

نقشه