اخبار

شنبه 03 شهریور 1397
تعداد بازدید: 2344

آگهی واگذاری عرصه جهت راه اندازی کالسکه رانی واقع در بوستان غدیر

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم در نظر دارد تا نسبت به واگذاری عرصه جهت راه اندازی کالسکه رانی واقع در بوستان غدیر برای مدت یک سال، از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.
آگهی واگذاری عرصه جهت راه اندازی کالسکه رانی واقع در بوستان غدیر

 

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم
در نظر دارد تا نسبت به واگذاری عرصه جهت راه اندازی کالسکه رانی واقع در بوستان غدیر برای مدت یک سال، از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند پس از نشر آگهی به مدت 10 روز به استثنای ایام تعطیل، با در دست داشتن آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد درآمد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم واقع در خیابان آیت‌الله طالقانی، بوستان شهدای آذر مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند.
توضیحات:
*سازمان در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
*هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

 

تاریخ اعتبار تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه 14 شهریورماه 97

تصاویر
  • آگهی واگذاری عرصه جهت راه اندازی کالسکه رانی واقع در بوستان غدیر
درباره ما

با ما از طریق راه های ارتباطی زیر در تماس باشید. سوال‌ها، پیشنهادها و انتقادات شما برای ما مهم بوده و ما تمام تلاش خود را برای کمک به شما به کار می‌گیریم.

نقشه