مناقصات و مزایدات

یکشنبه 12 اسفند 1397
تعداد بازدید: 2507

مزایده عمومی شهربازی بوستان علوی

واگذاری اجاره عرصه و اعیان شهربازی بوستان علوی واقع در بلوار غدیر
مزایده عمومی شهربازی بوستان علوی

 

•    سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم در نظر دارد با رعایت تشریفات قانونی نسبت به واگذاری اجاره عرصه و اعیان شهربازی بوستان علوی واقع در بلوار غدیر  در عرصه ای حدود  160 6  مترمربع  از طریق مزایده عمومی دو مرحله ای به افراد حقیقی  و یا حقوقی واجدالشرایط اقدام نماید . 

موضوع مزایده

​مساحت (متر مربع)

مبلغ اجاره بهایماهیانه براساس کارشناسی پایه مزایده (ریال)

مدت قرارداد

مجموعه رفاهی تفریحی و شهربازی علوی

160 6

000 000 140

6

 

•    مبلغ سپرده شرکت در مزایده :    000 000 480 1  ( یک میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون) ريال  است که به صورت 1- ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان پارکها و فضای سبز  با حداقل اعتبار سه ماه 2- چک تضمین شده بانکی 3- واریز وجه نقدی به حساب سازمان پارکها( مندرج در اسناد مزایده ) تهیه گردد . 
•    مهلت تحویل اسناد مزایده به متقاضیان: از روز شنبه  14/12/1397 لغایت ساعت 14 روز سه شنبه 21/12/197 
•    مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان:  از روز شنبه مورخ 14/12/1397 لغایت ساعت 14 روز شنبه 25/12/1397
•    محل تحویل اسناد مزایده :  متقاضیان محترم صرفاً   در بازه زمانی فوق می توانند با در دست داشتن آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد درآمد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم واقع در - خیابان آیت‌الله طالقانی، بوستان شهدای آذر - مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند ،
 تلفن تماس واحد درآمد سازمان :  37711224 -025 
•    محل تحویل پاکت پیشنهادها : قم - بلوار امام موسی صدر  - شهرداری مرکزی – طبقه ششم - اداره کل حراست.
 تلفن  تماس 36104000
•    سایر شرایط فراخوان در اسناد و مدارک درج شده است. شرکت کننده پس از دریافت اسناد و مشخصات مکلف است کلیه اسناد و مدارک را امضاء و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نماید. امضاء اسناد و مدارك به منزله قبول تمامي شرايط مي‌باشد.

آگهی نوبت اول : روز یکشنبه مورخ 12/12/1397

آگهی نوبت دوم : روز دوشنبه مورخ 13/12/1397
 

تصاویر
  • مزایده عمومی شهربازی بوستان علوی
درباره ما

با ما از طریق راه های ارتباطی زیر در تماس باشید. سوال‌ها، پیشنهادها و انتقادات شما برای ما مهم بوده و ما تمام تلاش خود را برای کمک به شما به کار می‌گیریم.

نقشه